Надання послуг з питань охорони праці


  • Підготовка проектів документів з охорони праці та пожежної безпеки для Замовника – положення, переліки, накази, інструкції, програми, плани - згідно Закону України "Про охорону праці", вимог Держпраці, рекомендацій OHSAS 18001 з організації Health & Safety, штатного розкладу та специфіки підприємства.
  • організація проведення навчання спеціалістів Замовника, в спеціалізованих учбових центрах.
  • допомога у отриманні документів дозвільного характеру що стосуються широкого спектру галузей господарювання
  • складання звітності з охорони праці за встановленими формами.
  • розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці та, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.
  • забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.
  • забезпечення Замовника необхідними матеріалами – роздруківки, журнали, нормативна документація і т.д.;

Шановні клієнти!


Вчасно дана юридична консультація, аналіз юристом договору або оцінка ситуації,
що склалася може допомогти уникнути безлічі проблем і фінансових втрат.

Зв'язатися з нами