Надання послуг з пожежної безпеки


Підготовка проектів документів з пожежної безпеки: положення, переліки, накази, інструкції, - згідно Закону України “Про пожежну безпеку” відповідно до  штатного розкладу та специфіки підприємства;

  • організація проведення протипожежних інструктажів працівників та навчання працівників і посадовців суб’єкта в спеціалізованих учбових центрах;
  • забезпечення дотримання стандартів норм і правил пожежної безпеки, а також розпоряджень органів пожежного нагляду;
  • допомога у отриманні документів дозвільного характеру, що стосуються широкого спектру галузей господарювання , зокрема отримання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання згідно з вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
  • організація розроблення план (схеми) евакуації людей на випадок пожежі;
  • забезпечення належного оформлення і зберігання документації з пожежної безпеки, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;
  • забезпечення Замовника необхідними матеріалами – роздруківки, журнали, нормативна документація і т.д.

Шановні клієнти!


Вчасно дана юридична консультація, аналіз юристом договору або оцінка ситуації,
що склалася може допомогти уникнути безлічі проблем і фінансових втрат.

Зв'язатися з нами